Запослени


Запослени Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ организовани су на начин који корисницима институционалних и ванинституционалних услуга гарантује квалитетну и правовремену подршку.

Медицински техничари и неговатељице организовани су тако да су њихове услуге доступне 24 часа дневно. Како би се адекватно третирале и олакшале психичке потешкоће, лекар специјалиста психијатрије ангажован је по Уговору о додатним пословима, те је корисницима омогућена континуирана здравствена заштита и у овом сегменту.

Имајући на уму да је професионалан, али истовремено и однос поштовања запослених према корисницима од кључног значаја за квалитет услуга које се пружају, установа доста напора улаже како би особљу омогућила додатно сензибилисање те стручно усавршавање кроз учествовање на разним едукацијама, семинарима и конференцијама.

Служба социјалног рада

Дипломирани социјални радници, радни терапеути, радни инструктори

Служба за здравствену заштиту

Лекар опште праксе, медицински техничари, неговатељице

Служба исхране и набавке

Набављач, куварице, сервирке

Служба за финансије и рачуноводство

Шеф рачуноводства, фактуриста, материјални књиговођа, магационер, обрачунски радник

Служба правних послова

Директор, секретар-правник

Служба за техничке послове

Домар, возачи, портири, радници обезбеђење, радници на одржавању, запослени у вешерају, хигијеничари

Стручна служба Радне јединице

Координатор Службе, стручни радници и сарадници