Центар за интеграцију и промоцију


Циљ Центра за интеграцију и промоцију је да повећа друштвену интеграцију особа са менталним сметњама у Србији кроз подршку њиховој деинституционализацији, кроз друштвену интеграцију у локалну заједницу, и оснаживање капацитета ових особа активним учешћем у раду Центра за интеграцију и промоцију. Такође, Центар има улогу да промовише бригу о менталном здрављу у заједници и да информише јавност о услугама које постоје у заједници.

Центар за интеграцију и промоцију ће обогатити постојеће услуге у локалној заједници које су намењене особама са менталним сметњама пружајући културне, образовне, спортске и друге друштвене активности особама са менталним потешкоћама, члановима њихових породица, локалним удружењима и општој популацији. Активности реализоване у Центру ће омогућити дружење, учење, повезивање и стварање за особе које имају менталне потешкоће.

Један од веома важних циљева Центра за интеграцију и промоцију јесте да подигне ниво свести у локалној заједници о потребама и правима особа са менталним сметњама у Чуругу и Србији, као и потешкоћама са којима се суочавају, кроз јавне кампање и активности реализоване у Центру за интеграцију и промоцију. Организовањем јавних догађаја у којима ће учешће узети општа популација и породице особа са менталним сметњама, као и саме особе са менталним потешкоћама, допринеће се смањењу друштвене стигме и дискриминације која постоји према овим особама.

Информисање о правима које имају особе са менталним сметњама

Центар за интеграцију и промоцију нуди активности које су фокусиране на информисање о правима које имају особе са менталним сметњама, и механизмима који су им доступни за остваривање властитих права. Такође, ове активности су усмерене и на повећање разумевања појма пословне способности, њене процене и последицама лишења исте..

Информатичко описмењавање

Информатичко описмењавање има за циљ да повећа знање и вештине особа са менталним сметњама у погледу коришћења рачунара у свакодневном животу, коришћења интернета за претраживање и информисање, у области друштвених мрежа и онлајн комуникације, те обрађивања текста и слика, слушања музике и прегледања видео записа. Кроз стицање ових вештина корисници Центра ће повећати капацитете за коришћење ресурса у заједници, имајући у виду да све више садржаја постаје доступно онлајн.

Културне активности

Културне активности Центра подразумевају промоције књига и филмова, пројекције филмова и јавне дебате.

Креативни програм

Креативни програм ће кроз различите креативне радионице као што је фотографска радионица подржати уметничко изражавање особа са менталним сметњама и омогућити прилику овим особама да својим рукама створе нешто за себе.

Спортски програм

Спортски програм подразумева активности индивидуалних и групних спортова за особе са менталним сметњама.

Центар за интеграцију и промоцију ће се налазити у Чуругу, на адреси Трг Слободе 5. Актуелни програм активности можете погледати на фејсбук страници Центар за интеграцију и промоцију Чуруг