U organizaciji Doma „Čurug“ i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u Čurugu je održan stručni skup pod nazivom „Izazovi i dileme u definisanju pravila o postupanju zaposlenih u slučaju incidentnih događaja“.

Stručne radnice Doma „Čurug“ i Doma „1.oktobar“ Stari Lec predstavile su aktuelne pravilnike o postupanju zaposlenih u incidentnim situacijama, a Tatijana Grnčarski, direktorica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i ostale predstavnice PZSZ pokušale su da razreše neke nedoumice sa kojima se suočavaju zaposleni u ustanovama za smeštaj. Skupu su prisustvovali predstavnici ustanova za smeštaj osoba sa psihičkim i intelektualnim poteškoćama, kao i ustanova za smeštaj dece i omladine.

Ovom prilikom, predstavnici ustanova imali su priliku da posete i upoznaju se sa radom Centar za integraciju i promociju u Čurugu, koji je počeo sa radom decembra 2017. godine.