Smeštaj


Usluga domskog smeštaja je namenjena odraslim i starijim licima sa psihičkim smetnjama, koja usled posledica bolesti imaju teškoće da žive samostalno, a nemaju adekvatnu podršku u svom neposrednom okruženju. Usluge smeštaja obezbeđuje se 24 sata dnevno, tokom cele godine.

Svrha domskog smeštaja korisnika sastoji se u održanju ili unapređenju kvaliteta života, njihove samostalnosti, odnosno pripreme za održiv nezavisan život. Organizacija rada i programske aktivnosti koncipirane su na način koji je blizak porodičnim uslovima života, uz podsticanje individualnosti svakog korisnika.

Smeštajni kapacitet

Kapacitet Doma je 200 korisnika, koji su smešteni u tri fizički odvojene zgrade – paviljona. Paviljoni su prizemne konstrukcije. Smeštajni kapacitet po paviljonima čine ukupno 36 soba koje su višekrevetne. Spavaće sobe su odvojene za lica različitog pola. Pored spavaonica, u svakom paviljonu nalazi se dnevni boravak koji služi za nesmetane susrete i druženje korisnika međusobno, kao i korisnika i posetilaca.

Ishrana

Objekat kuhinje i trpezarije zauzima centralni položaj u kompleksu objekata Doma, podjednako udaljen od sva tri paviljona, kao nezavisan objekat. Obezbeđena je kuhinja sa savremenom opremom i odvojenim prostorima za pranje suđa, spremanje hrane i čuvanje namirnica za dnevnu upotrebu.

U kuhinji se pripremaju tri obroka dnevno i dve užine za osobe obolele od dijabetesa u skladu sa nutricionističkim standardima, a u zavisnosti od uputstva lekara i više obroka. Obroci se pripremaju po jelovniku koji se sastavlja po nutricionističkim standardima, od strane komisije za izradu jelovnika čiji su obavezni članovi predstavnici korisnika.

Održavanje higijene

Korisnicima se obezbeđuje podrška u održavanju lične higijene, ukoliko je ta podrška potrebna. Podršku korisnicima u ovoj oblasti pružaju negovateljice, vešerke i higijeničarke, u saradnji sa medicinskom i službom socijalnog rada.
Lično i posteljno rublje i odeća korisnika peru se i peglaju svakodnevno. Ustanova ima renoviranu i savremeno opremljenu vešernicu u kojoj se pere, suši, pegla i klasifikuje veš.

Sobe u kojima žive korisnici, pripadajuće sanitarne prostorije i zajedničke prostorije, trpezarija i kuhinja se svakodnevno čiste.

Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita i nega zauzima posebno važno mesto u zbrinjavanju korisnika usluge domskog smeštaja. Tom cilju je podređena organizacija rada Službe za zdravstvenu zaštitu i dvadesetčetvročasovna briga zdravstvenog osoblja. Zdravstvena zaštita i medicinska nega prilagođena je zdravstvenom stanju korisnika.

Ustaljene lekarske vizite, sprovođenje propisane terapije od strane medicinskih sestara/tehničara (intramuskularne, intravenske, infuzione terapije), redovno kontrolisanje vitalnih funkcija (temperatura, pritisak, puls), previjanje, plasiranje katetera i druge intervencije) deo je posla medicinskog kadra.

Služba socijalnog rada

Podršku korisniku u socijalnom funkcionisanju pružaju zaposleni u okviru ove službe, a angažovano je osoblje različitih struka – socijalne radnice, psihološkinja, radni terapeuti. Aktivnosti zaposlenih imaju za cilj da pružanje podrške korisniku u adaptaciji na domski smeštaj, očuvanju individualnosti, održavanju kontakta sa srodnicima i ostalim bliskim osobama, kao i mnoge druge aktivnosti koje će korisniku obezbediti život sličan onom u porodičnoj sredini. Stručni radnici vode redovnu komunikaciju sa nadležnim Centrima za socijalni rad, starateljima korisnicima i obaveštavaju o svim bitnim promenama kod osobe koja se nalazi na smeštaju.