Pravilnici i izveštaji


Ostali izveštaji

 | Size: 121 KB 08. 05. 2024. Odluka - Program rada ustanove za 2024. godinu  | Size: 1 MB 15. 05. 2024. Godišnji program rada ustanove za 2024. godinu  | Size: 924 KB 05. 03. 2024. Plan upravljanja rizicima od povreda principa rodne ravnopravnosti za 2024. godinu  | Size: 1 MB 05. 03. 2024. Program rada ustanove za 2024. godinu  | Size: 136 KB 05. 03. 2024. Plan stručnog usavršavanja zaposlenih za 2024. godinu  | Size: 502 KB 12. 02. 2024. Narativni izveštaj za 2023. godinu  | Size: 131 KB 06. 02. 2024. Odluka o ceni smeštaja za 2024. godinu  | Size: 1.022 KB 06. 02. 2024. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke  | Size: 1 MB 06. 02. 2024. Rešenje o izmeni rešenja o cenama usluga ustanova socijalne zaštite  | Size: 920 KB 06. 02. 2024. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova  | Size: 302 KB 16. 01. 2024. Informator o radu ustanove - izveštaj za 2023. godinu  | Size: 2 MB 16. 01. 2024. Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti za 2023. godinu  | Size: 133 KB 25. 05. 2023. Zahtev za smeštaj - spisak potrebne dokumentacije  | Size: 225 KB 09. 11. 2022. Izveštaj o radu ustanove za 2021. godinu  | Size: 383 KB 09. 11. 2022. Program rada za 2022. godinu  | Size: 248 KB 20. 02. 2018. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti  | Size: 338 KB 20. 02. 2018. Pravila o kućnom redu  | Size: 406 KB 20. 02. 2018. Osnovni program ustanove Dom za duševno obolela lica Čurug  | Size: 351 KB 20. 02. 2018. Osnovni program ustanove Dom za duševno obolela lica Čurug - usluga stanovanje uz podršku  | Size: 603 KB 20. 02. 2018. Opis aktivnosti i način njihovog pružanja korisnicima Doma za usluge stanovanje uz podršku Duševno obolela lica Čurug  | Size: 414 KB 20. 02. 2018. Opis aktivnosti i način njihovog pružanja korisnicima Doma za duševno obolela lica Čurug  | Size: 355 KB 20. 02. 2018. Odluka o kriterijumima za prijem korisnika i o načinu okončanja usluge  | Size: 333 KB 20. 02. 2018. Kućni red - stanovanje uz podršku  | Size: 899 KB 20. 02. 2018. Elaborat-licenciranje domski smeštaj  | Size: 252 KB 20. 02. 2018. Procedura-poštovanje prava korisnika  | Size: 195 KB 20. 02. 2018. Procedura o ustanovljavanju liste čekanja u domu za duševno obolela lica Čurug  | Size: 386 KB 20. 02. 2018. Pravilnik o prijemu, proceni i planiranju u domu za duševno obolela lica čurug  | Size: 268 KB 20. 02. 2018. Pravilnik o pravu na pritužbu  | Size: 252 KB 20. 02. 2018. Pravilnik o postupanju zaposlenih u slučaju incidentnih događaja