Službe


Rad službi Doma za duševno obolela lica „Čurug“ organizovan je na način koji korisnicima garantuje kvalitetnu i pravovremenu podršku.

Od ključnog značaja za kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima je profesionalan odnos, ali istovremeno i odnos pun poštovanja i razumevanja korisnika i njihovih potreba od strane zaposlenih. Stoga ustanova dosta napora ulaže kako bi osoblju omogućila dodatno senzibilisanje i stručno usavršavanje kroz učestvovanje na raznim edukacijama, seminarima i konferencijama.

Služba socijalnog rada

Službu socijalnog rada čine socijalni radnik-rukovodilac Službe, radni terapeuti i radni instruktor.

Služba socijalnog rada vodi brigu o korisnicima od samog početka, odnosno od primanja zahteva za smeštaj, preko samog prijema, do adaptacije na domske uslove. Služba redovno kontaktira i sarađuje sa nadležnim Centrima za socijalni rad, u vezi potreba korisnika (molbe za potrebne saglasnosti, jednokratne novčane pomoći, ostvarivanje raznih prava iz domena socijalno zdravstvene zaštite i sl.), specijalizovanim bolnicama ukoliko je potrebno dodatno bolničko lečenje, izrađuje Individualni plan usluga korisnika i vrši praćenje istog, izrađuje Skalu potrebnog intenziteta podrške, kategoriše korisnika shodno rezultatima Procene, otvara dosije korisnika i vodi potrebnu dokumentaciju, prikuplja statističke podatke shodno potrebama Pokrajinskog sekretarijata i nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.  Takođe važan deo rada Službe odnosi se na održavanje postojećih i uspostavljanje narušenih odnosa korisnika sa svojim srodnicima. Zaposleni Službe svakodnevno obavljaju razgovore sa korisnicima, pružaju potrebnu socio-emocionalnu podršku, sve u cilju dobre adaptacije, očuvanja postojećih veština za zadovoljenje životnih i ličnih potreba u okviru domskog smeštaja i razvijanje prihvatljivih socijalnih i komunikacionih veština, poželjnih za domske i vandomske kontakte.

Služba za zdravstvenu zaštitu

Lekar opšte prakse, medicinski tehničari, negovateljice

Služba ishrane i nabavke

Nabavljač, kuvarice, servirke

Služba za finansije i računovodstvo

Šef računovodstva, fakturista, materijalni knjigovođa, magacioner, obračunski radnik

Služba pravnih poslova

Direktor, sekretar-pravnik

Služba za tehničke poslove

Domar, vozači, portiri, radnici obezbeđenje, radnici na održavanju, zaposleni u vešeraju, higijeničari

Stručna služba Radne jedinice

Koordinator Službe, stručni radnici i saradnici