Stanovanje uz podršku


Usluga stanovanje uz podršku je namenjena licima sa intelektualnim ili mentalnim teškoćama, koja usled posledica bolesti, imaju teškoće da žive samostalno, bez potrebne podrške. Svrha usluge stanovanja uz podršku jeste povratak korisnika doma u lokalnu zajednicu i izmeštanje iz sistema institucionalnog zbrinjavanja, kroz podršku u sticanju što većeg stepena samostalnosti koji im omogućava kvalitetniji nezavisni život i uključivanje u zajednicu.

Organizacija rada i programske aktivnosti koncipirane su na način koji je blizak porodičnim uslovima života, uz podsticanje individualnosti svakog korisnika. Program podrške je napravljen posebno za svaku osobu, prema njihovim ličnim potrebama i željama.

Sve ove aktivnosti su planski zasnovane i sistematično se sprovode sa osnovnom težnjom da osobe koje koriste uslugu stanovanje uz podršku postignu što viši stepen samostalnosti i integracije u zajednicu. Korisnici usluge stanovanja uz podršku u kući obavljaju svakodnevne poslove. Slobodno vreme provode koristeći sve resusre lokalne zajednice u sportsko-rekreativnim, kulturno-zabavnim i drugim aktivnostima po ličnom odabiru. Za korisnike je takođe važno naći način za zaposlenje u otvorenoj sredini i obezbediti plaćen posao.

Usluga stanovanje uz podršku ostvaruje se kroz sledeće programske aktivnosti kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika obezbeđuje:

  • zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja
  • aktivnosti usluge stanovanja uz podršku, usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika
  • aktivnosti usluge stanovanja uz podršku, usmerene na podršku pri školovanju i zapošljavanju
  • pravna podrška

Programske aktivnosti prilagođavaju se potrebama korisnika i stepenu potrebne podrške u aktivnostima neposredne brige o sebi i učestvovanju u aktivnostima u zajednici.

Kriterijumi za korišćenje usluge stanovanje uz podršku
  • pripremljenost korisnika za korišćenje ove usluge
  • saglasnost, volja i želja korisnika za korišćenjem ove usluge
  • saglasnost staratelja i uputnog organa za pružanje ove usluge korisniku
  • skladnost i koherentnost grupe koja će koristiti ovu uslugu u zajedničkoj stambenoj jedinici
  • dostupnost korišćenja usluge korisnicima svih stepena podrške
  • postojanje prostornih i kadrovskih uslova za pružanje ove usluge

Smeštaj korisnika

Korisnici ove usluge smešteni su u prizemne stambene jedinice – kuće, sa po dve do tri spavaće sobe, dnevnim boravkom, kupatilom, pomoćnim prostorijama i dvorištem.

Sve spavaće sobe su dvokrevetne. Dnevni boravak i trpezarija su dovoljne veličine za boravak četiri do šest osoba, a služe za nesmetane susrete i druženje korisnika međusobno, kao i korisnika i posetilaca. Po korisniku je obezbeđeno najmanje 12 metara kvadratnih  prostora.

Sobe korisnika imaju krevete, noćne svetiljke, sto i ormar za odeću odvojeno za svakog korisnika.

Ishrana

U svakoj stambenoj jedinici obezbeđena je kuhinja sa savremenom opremom za pranje suđa, spremanje hrane i čuvanje namirnica.

Korisnici usluge stanovanja uz podršku samostalno pripremaju obroke uz povremenu podršku zaposlenih (ukoliko je potrebna). Namirnice se dostavljaju iz Doma jednom nedeljno, po unapred napravljenom jelovniku od strane korisnika koji koriste uslugu.

Jelovnik korisnici formiraju u skladu sa sopstvenim željama, uz nutricionističke smernice od strane zaposlenih.

Održavanje lične higijene i higijene prostora

Korisnici usluge stanovanja uz podršku samostalno obavljaju sve aktivnosti vezane za održavanje lične higijene i higijene prostora. Ukoliko je potrebno, osoblje pruža podršku korisnicima, u vidu saveta ili zajedničkog rada na obavljanju ovih aktivnosti.

Svaka stambena jedinica raspolaže mašinom za pranje veša, sušilicom, daskom i peglom za peglanje. Ukoliko je potrebno, korisnicima se pruža podrška u klasifikaciji i održavanju veša, odeće i posteljine.

Sobe u kojima žive korisnici, pripadajuće sanitarne prostorije i zajedničke prostorije održavaju se od strane korisnika koji stanuju u kući, uz podršku osoblja, ukoliko je ona neophodna. U svakoj stambenoj jedinici ima zajedničko kupatilo sa tušem, kadom, umivaonikom, ogledalom, ormarićima i WC šoljom.

Korisnicima se obezbeđuje podrška u održavanju lične higijene u skladu sa procenjenim stepenom podrške.

Radno angažovanje korisnika

U okviru radnog angažovanja, korisnici koji već koriste uslugu stanovanja uz podršku sprovode poljoprivredne aktivnosti u dve stambene jedinice. U jednoj stambenoj jedinici glavna radna aktivnost je uzgajanje povrća u dva plastenika i bašti, dok su korisnici u drugoj angažovani u voćnjaku. Takođe, u jednoj od stambenih jedinica se sprovodi aktivnost uzgoj koka nosilja.

Aktivnosti koje se sprovode u okviru radnog angažovanja su u skladu sa iskazanim željama tokom individualnog planiranja i grupnih sastanaka u okviru pripreme za preseljenje. Spektar aktivnosti u usluzi stanovanje uz podršku će se širiti u zavisnosti od interesovanja korisnika i zajedničkih dogovora korisnika i Stručne sližbe radne jedinice.

* Rad zaposlenih na pružanju usluge stanovanje uz podršku organizovan je u okviru Stručne službe radne jedinice.