O nama


Dom za duševno obolela lica „Čurug“ je ustanova socijalne zaštite koja već duži niz godina pruža usluge domskog smeštaja.Kapacitet ustanove je 200 korisnika. Nalazi se na samom ulasku u mesto Čurug, na teritoriji Opštine Žabalj. Ustanova, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti obezbeđuje stanovanje, zadovoljenje osnovnih životnih potreba, zdrastvenu zaštitu, kao i resocijalizaciju korisnika.