O nama


Dom za duševno obolela lica „Čurug“ je ustanova socijalne zaštite koja već duži niz godina pruža usluge domskog smeštaja, a od 2014. godine razvija i pruža uslugu stanovanje uz podršku osobama sa psihičkim smetnjama. Kapacitet ustanove je 200 korisnika, od kojih 20 korisnika koristi uslugu stanovanje uz podršku.