Домски смештај


Услуга домског смештаја је намењена одраслим и старијим лицима са психичким сметњама, која услед последица болести имају тешкоће да живе самостално, а немају адекватну подршку у свом непосредном окружењу. Услуге смештаја обезбеђује се 24 сата дневно, током целе године.