Процедура пријема у дом


Захтев центра за социјални рад

Корисници на смештај у Дом долазе на захтев надлежног Центра за социјални рад, који упућује документацију за смештај потенцијалног корисника.

Поред личих докумената (Извод из матичне књиге рођених, Уверења о држављанству и др.) медицинске и остале документације, битно је да се Дому проследи и Изјава потенцијалног корисника о сагласност за смештај, као и законског старатеља, уколико је особа лишена пословне способности.

Веома је важно да особа која долази у Дом буде сагласна са боравком у овој установи социјалне заштите.

Разматрање захтева

Захтеве за смештај разматра Стручни тим за пријем, премештај и отпуст корисника Дома, чији су чланови: социјална радница-руководилац Стручног тима, лекар опште праксе и правница-секретарка. У проширеном саставу стручног тима учествују и лекар специјалиста-психијатар и остали стручни и здравствени радници.

Приликом одлучивања о пријему у Дом, стручни тим разматра да ли постоји могућност да друге службе у заједници на потпунији начин задовоље потребе особе, да ли постоји медицински и други разлози за смештај у установу, као и да ли радници Дома могу да пруже адеватну подршку особи.

Одлука о пријему

У року од 15 дана од дана пријема захтева потписује се и доноси коначна одлука о пријему, стављању на листу чекања или немогућности пријема потенцијалног корисника/це, која се прослеђује Центру за социјални рад.

Пријем у Дом је регулисан Правилником о пријему корисника са описом методологије процене и методологије израде индивдуалног плана заштитe.