Радна терапија


У складу са исказаним жељама и интересовањима, процењеним капацитетима корисника за ангажовање, те потребом за реактивирањем, одржавањем или унапређењем основних вештина значајних за лично и социјално функционисање, корисницима је на располагању велики број активности организованих кроз индивцидуални, групни и рад у секцијама.

У једној од просторија намењеној радној терапији, врше се активности које за циљ имају припрему корисника за самосталнији живот, као и за пресељење и почетак коришћења услуге становање уз подршку.

Kулинарска радионица

Tоком ове радионице запослени са мањим групама корисника ради на реактивацији, увежбавању и савладавању појединих вештина какве су: припрема напитака и хране различитих нивоа захтевности; правилна припрема и обрада намирница, одржавање хигијене простора и средстава за припрему хране, сервирање хране и послуживање, правилно руковање кухињским прибором и апаратима и сл. Током спровођења ових радионица, корисници се едукују о нутритивној вредности намирница, здравој исхрани и здравим животним навикама.

Радионице животних вештина

Радионице животних вештина се значајно разликују по свом карактеру. Једна радионица недељно намењењена је усвајању појединих практичних вештина, какве су употреба мобилног телефона, пеглање, располагање новцем и др. док је други термин резервисан за радионице које се тичу подстицања социјалних вештина и оснаживања корисника.

Ангажовање у сврхе одржавања постојећих способности, вештина и радних навика, врши се између осталог и укључивањем корисника у рад служби вешераја, кројачице, неговатељица, спремачица, кухиње и др.

Пољопривредне активности

У оквиру пољопривредних активности, корисници се ангажују у домском пластенику и башти, свакодневно током већег дела године, уз подршку и усмеравање пољопривредног радника и радног терапеута или инструктора. Током оваквог ангажовања, корисници поред овладавања практичним вештинама, стичу и нова знања о узгајању пољопривредних култура, те се и на овај начин осамостаљују.

Рад на одржавању дворишта

Рад на одржавању дворишта још једна је од програмских активности која је свакодневно доступна заинтересованим корисницима Дома.

Периодично, корисници се укључују у активности везане за уређење цветних површина у Дому. Током летњег периода, корисници се свакодневно ангажују у заливању и одржавању цвећа, уз подршку радних инструктора.

Ручне радиности

У просторијама радне терапије корисници се свакодневно ангажују у ручној радионости, где хеклају, плету или везу. Ова секција поседује и разбој, за кориснике који су заинтересовани за ткање. Редовно се обезбеђује сав потребан материјал, а за оне који то желе да науче дају се упуства и едукација све док не савладају вештине.

Креативне радионице

Такође, свакодневно се организују и разне креативне радионице које обухватају рад са папирима, глином, пластелином као и сликање, декупаж, осликавање свиле и стакла и сл.

Рачунарска секција

У оквиру Дома свакодневно функционише и рачунарска секција. Свим корисницима доступна су три рачунара са интернетом. За кориснике који то желе, по потреби организују се индивидуалне едукације основних вештина рада на рачунару – куцање докумената, претраживање интернета, употреба мејла и скајпа и др, прилагођене жељама и могућностима корисника.

Друштвене игре

Током дана, у дневним боравцима по пављионима, сваодневно је доступно играње друштвених игара. За реализацију ових активности и мотивацију корисника за укључивање, задужено је сво особље по павиљонима.