Смештај


Услуга домског смештаја је намењена одраслим и старијим лицима са психичким сметњама, која услед последица болести имају тешкоће да живе самостално, а немају адекватну подршку у свом непосредном окружењу. Услуге смештаја обезбеђује се 24 сата дневно, током целе године.

Сврха домског смештаја корисника састоји се у одржању или унапређењу квалитета живота, њихове самосталности, односно припреме за одржив независан живот. Организација рада и програмске активности конципиране су на начин који је близак породичним условима живота, уз подстицање индивидуалности сваког корисника.

Смештајни капацитет

Капацитет Дома је 200 корисника, који су смештени у три физички одвојене зграде – павиљона. Павиљони су приземне конструкције. Смештајни капацитет по павиљонима чине укупно 36 соба које су вишекреветне. Спаваће собе су одвојене за лица различитог пола. Поред спаваоница, у сваком павиљону налази се дневни боравак који служи за несметане сусрете и дружење корисника међусобно, као и корисника и посетилаца.

Исхрана

Објекат кухиње и трпезарије заузима централни положај у комплексу објеката Дома, подједнако удаљен од сва три павиљона, као независан објекат. Обезбеђена је кухиња са савременом опремом и одвојеним просторима за прање суђа, спремање хране и чување намирница за дневну употребу.

У кухињи се припремају три оброка дневно и две ужине за особе оболеле од дијабетеса у складу са нутриционистичким стандардима, а у зависности од упутства лекара и више оброка. Оброци се припремају по јеловнику који се саставља по нутриционистичким стандардима, од стране комисије за израду јеловника чији су обавезни чланови представници корисника.

Одржавање хигијене

Корисницима се обезбеђује подршка у одржавању личне хигијене, уколико је та подршка потребна. Подршку корисницима у овој области пружају неговатељице, вешерке и хигијеничарке, у сарадњи са медицинском и службом социјалног рада.
Лично и постељно рубље и одећа корисника перу се и пеглају свакодневно. Установа има реновирану и савремено опремљену вешерницу у којој се пере, суши, пегла и класификује веш.

Собе у којима живе корисници, припадајуће санитарне просторије и заједничке просторије, трпезарија и кухиња се свакодневно чисте.

Здравствена заштита

Здравствена заштита и нега заузима посебно важно место у збрињавању корисника услуге домског смештаја. Том циљу је подређена организација рада Службе за здравствену заштиту и двадесетчетврочасовна брига здравственог особља. Здравствена заштита и медицинска нега прилагођена је здравственом стању корисника.

Устаљене лекарске визите, спровођење прописане терапије од стране медицинских сестара/техничара (интрамускуларне, интравенске, инфузионе терапије), редовно контролисање виталних функција (температура, притисак, пулс), превијање, пласирање катетера и друге интервенције) део је посла медицинског кадра.

Служба социјалног рада

Подршку кориснику у социјалном функционисању пружају запослени у оквиру ове службе, a ангажовано је особље различитих струка – социјалне раднице, психолошкиња, радни терапеути. Активности запослених имају за циљ да пружање подршке кориснику у адаптацији на домски смештај, очувању индивидуалности, одржавању контакта са сродницима и осталим блиским особама, као и многе друге активности које ће кориснику обезбедити живот сличан оном у породичној средини. Стручни радници воде редовну комуникацију са надлежним Центрима за социјални рад, старатељима корисницима и обавештавају о свим битним променама код особе која се налази на смештају.