Услуге у дому


Услуге смештаја остварују се кроз програмске активности, којима се обезбеђују у складу са проценом потреба корисника.

Задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења

Задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења, подразумева подршку при облачењу и свлачењу; подршку при одржавању хигијене кревета и простора, обезбеђивање исхране у складу са жељама и здравственим потребама коринсика и др.

Развој и очување потенцијала корисника и припрема за одржив независан живот

Активности које се односе на развој и очување потенцијала корисника као и припрема за одржив независан живот, подразумевају подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу, организовање радно-окупационих и едукативних активности који подстичу стицање нових знања и вештина, развој комуникационих вештина и др.

Активности правне подршке и усмеравања

Активности правне подршке и усмеравања обухватају иницирање, утврђивање и решавање грађанско-правнoг статуса корисника, обезбеђивање доступности правне помоћи и подршке у складу са потребама корисника, као и друге послове правне подршке и усмеравања.