Службе


Рад служби Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ организован је на начин који корисницима гарантује квалитетну и правовремену подршку.

Од кључног значаја за квалитет услуга које се пружају корисницима је професионалан однос, али истовремено и однос пун поштовања и разумевања корисника и њихових потреба од стране запослених. Стога установа доста напора улаже како би особљу омогућила додатно сензибилисање и стручно усавршавање кроз учествовање на разним едукацијама, семинарима и конференцијама.

Служба социјалног рада

Службу социјалног рада чине социјални радник-руководилац Службе, радни терапеути и радни инструктор.

Служба социјалног рада води бригу о корисницима од самог почетка, односно од примања захтева за смештај, преко самог пријема, до адаптације на домске услове. Служба редовно контактира и сарађује са надлежним Центрима за социјални рад, у вези потреба корисника (молбе за потребне сагласности, једнократне новчане помоћи, остваривање разних права из домена социјално здравствене заштите и сл.), специјализованим болницама уколико је потребно додатно болничко лечење, израђује Индивидуални план услуга корисника и врши праћење истог, израђује Скалу потребног интензитета подршке, категорише корисника сходно резултатима Процене, отвара досије корисника и води потребну документацију, прикупља статистичке податке сходно потребама Покрајинског секретаријата и надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  Такође важан део рада Службе односи се на одржавање постојећих и успостављање нарушених односа корисника са својим сродницима. Запослени Службе свакодневно обављају разговоре са корисницима, пружају потребну социо-емоционалну подршку, све у циљу добре адаптације, очувања постојећих вештина за задовољење животних и личних потреба у оквиру домског смештаја и развијање прихватљивих социјалних и комуникационих вештина, пожељних за домске и вандомске контакте.

Служба за здравствену заштиту

Лекар опште праксе, медицински техничари, неговатељице

Служба исхране и набавке

Набављач, куварице, сервирке

Служба за финансије и рачуноводство

Шеф рачуноводства, фактуриста, материјални књиговођа, магационер, обрачунски радник

Служба правних послова

Директор, секретар-правник

Служба за техничке послове

Домар, возачи, портири, радници обезбеђење, радници на одржавању, запослени у вешерају, хигијеничари

Стручна служба Радне јединице

Координатор Службе, стручни радници и сарадници