Становање уз подршку


Услуга становање уз подршку је намењена лицима са интелектуалним или менталним тешкоћама, која услед последица болести, имају тешкоће да живе самостално, без потребне подршке. Сврха услуге становања уз подршку јесте повратак корисника дома у локалну заједницу и измештање из система институционалног збрињавања, кроз подршку у стицању што већег степена самосталности који им омогућава квалитетнији независни живот и укључивање у заједницу.

Организација рада и програмске активности конципиране су на начин који је близак породичним условима живота, уз подстицање индивидуалности сваког корисника. Програм подршке је направљен посебно за сваку особу, према њиховим личним потребама и жељама.

Све ове активности су плански засноване и систематично се спроводе са основном тежњом да особе које користе услугу становање уз подршку постигну што виши степен самосталности и интеграције у заједницу. Корисници услуге становања уз подршку у кући обављају свакодневне послове. Слободно време проводе користећи све ресусре локалне заједнице у спортско-рекреативним, културно-забавним и другим активностима по личном одабиру. За кориснике је такође важно наћи начин за запослење у отвореној средини и обезбедити плаћен посао.

Услуга становање уз подршку остварује се кроз следеће програмске активности којима се у складу са проценом потреба корисника обезбеђује:

  • задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења
  • активности услуге становања уз подршку, усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника
  • активности услуге становања уз подршку, усмерене на подршку при школовању и запошљавању
  • правна подршка

Програмске активности прилагођавају се потребама корисника и степену потребне подршке у активностима непосредне бриге о себи и учествовању у активностима у заједници.

Критеријуми за коришћење услуге становање уз подршку
  • припремљеност корисника за коришћење ове услуге
  • сагласност, воља и жеља корисника за коришћењем ове услуге
  • сагласност старатеља и упутног органа за пружање ове услуге кориснику
  • складност и кохерентност групе која ће користити ову услугу у заједничкој стамбеној јединици
  • доступност коришћења услуге корисницима свих степена подршке
  • постојање просторних и кадровских услова за пружање ове услуге

Смештај корисника

Корисници ове услуге смештени су у приземне стамбене јединице – куће, са по две до три спаваће собе, дневним боравком, купатилом, помоћним просторијама и двориштем.

Све спаваће собе су двокреветне. Дневни боравак и трпезарија су довољне величине за боравак четири до шест особа, а служе за несметане сусрете и дружење корисника међусобно, као и корисника и посетилаца. По кориснику је обезбеђено најмање 12 метара квадратних  простора.

Собе корисника имају кревете, ноћне светиљке, сто и ормар за одећу одвојено за сваког корисника.

Исхрана

У свакој стамбеној јединици обезбеђена је кухиња са савременом опремом за прање суђа, спремање хране и чување намирница.

Корисници услуге становања уз подршку самостално припремају оброке уз повремену подршку запослених (уколико је потребна). Намирнице се достављају из Дома једном недељно, по унапред направљеном јеловнику од стране корисника који користе услугу.

Јеловник корисници формирају у складу са сопственим жељама, уз нутриционистичке смернице од стране запослених.

Одржавање личне хигијене и хигијене простора

Корисници услуге становања уз подршку самостално обављају све активности везане за одржавање личне хигијене и хигијене простора. Уколико је потребно, особље пружа подршку корисницима, у виду савета или заједничког рада на обављању ових активности.

Свака стамбена јединица располаже машином за прање веша, сушилицом, даском и пеглом за пеглање. Уколико је потребно, корисницима се пружа подршка у класификацији и одржавању веша, одеће и постељине.

Собе у којима живе корисници, припадајуће санитарне просторије и заједничке просторије одржавају се од стране корисника који станују у кући, уз подршку особља, уколико је она неопходна. У свакој стамбеној јединици има заједничко купатило са тушем, кадом, умиваоником, огледалом, ормарићима и WC шољом.

Корисницима се обезбеђује подршка у одржавању личне хигијене у складу са процењеним степеном подршке.

Радно ангажовање корисника

У оквиру радног ангажовања, корисници који већ користе услугу становања уз подршку спроводе пољопривредне активности у две стамбене јединице. У једној стамбеној јединици главна радна активност је узгајање поврћа у два пластеника и башти, док су корисници у другој ангажовани у воћњаку. Такође, у једној од стамбених јединица се спроводи активност узгој кока носиља.

Активности које се спроводе у оквиру радног ангажовања су у складу са исказаним жељама током индивидуалног планирања и групних састанака у оквиру припреме за пресељење. Спектар активности у услузи становање уз подршку ће се ширити у зависности од интересовања корисника и заједничких договора корисника и Стручне слижбе радне јединице.

* Рад запослених на пружању услуге становање уз подршку организован је у оквиру Стручне службе радне јединице.