Корисници


Корисници услуга институционалне и ваниниституционалне заштите Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ су одрасле и старије особе са психичким сметњама, са територије читаве Републике Србије.

Постојање психичких сметњи, у неким случајевима, може отежати превазилажење појединих кризних ситуација или знатно нарушити могућност особе да живи самостално. Међутим, иако постојање психичког обољења повремено може довести до оваквих потешкоћа, до смештаја у дом долази због недовољно развијене мреже подршке у средини из које корисник потиче, као и због непостојања услуга које би омогућиле кориснику да остане у својој локалној заједници. Разлог смештаја је често реална немогућност чланова породице да наставе да пружају подршку свом оболелом члану (због старости, дневног ритма, материјалне ситуације и сл.) без предаха и адекватне помоћи од стране заједнице.

Свим корисницима Дома обезбеђена је адекватна исхрана, смештај и здравствена заштита, док остале активности усмерене ка корисницима у великој мери зависе од нивоа подршке која им је потребна у задовољењу основних али и других животних потреба, те од личних жеља и интересовања. Корисници се мотивишу на укључивање у неку од радно-окупационих активности, у складу са сопственим могућностима и интересовањима, како би на продуктиван начин испунили своју свакодневницу, те очували и даље развели сопствене животне вештине.

Велики труд се улаже како би корисници одржали односе који су им важни, те су многобројне активности усмерене на омогућавање редовног контакта са сродницима и пријатељима, те на повремене посете локалној заједници из које потичу.