Најчешћа питања и одговори


Дуги низ година, колико постојимо, пуно људи нас је питало о услугама које пружамо. Трудили смо смо се да свима одговоримо и као резултат тога на овој страници се налазе најчешће постављана питања са одговорима.

Ипак, уколико нема оних које бисте нам ви поставили, можете нас питати путем контакт форме на контакт страници  и трудићемо се да вам што пре одговоримо.

 • Како да, за себе или свог сродника, остварим право на смештај у дом?

  Смештај у специјализоване установе реализује се искључиво посредством надлежног Центра за социјални рад. Потребно је да се обратите Центру тамо где Ви или Ваш сродник станујете, те да образложите ситуацију због које сматрате да је смештај у дом потребан облик збрињавања. Стручни радници Центра пружиће Вам обавештења о потребној документацији, те уколико процене да је домски смештај право решење, посредоваће у процедури обрадом и прослеђивањем захтева за пријем установи.

 • Имамо ли слободних места за пријем?

  Дом има капацитет од 200 корисника и тај капацитет је скоро увек испуњен. До пријема корисника долази са листе чекања, темпом који није предвидив јер у највећој мери зависи од природног одлива корисника.

 • Шта је од документације потребно за подношење захтева за смештај у дом?

  За подношење захтева за смештај у Дом је, поред личне документације потенцијалног корисника (Извод из матичне књиге рођених, држављанство, фотокопија личне карте, фотокопија здравствене књижице и сл.), потребно доставити и медицинску документацију, како ону која се тиче психијатријских сметњи (налази и мишљења психијатра, отпусне листе из болнице), тако и ону која се тиче општег здравственог стања (лабораторијске анализе, тестови на заразне болести, ртг плућа и сл.). Поред ове документације, потребни су и налази и мишљења стручног тима надлежног Центра за социјални рад. Потребно је и доставити сагласност корисника, или његовог старатеља (уколико је лишен пословне способности), за смештај у Дом. Листу комплетне документације потребне за смештај можете наћи овде. При пријему је потребно доставити оригиналну документацију.

 • Ко плаћа домски смештај?

  Начин финансирања домског смештаја одређује Решењем о смештају надлежни Центар за социјални рад. Финансирање се може вршити делимично или у потпуности из средстава корисника, сродника, или трећег лица, те из буџета Републике Србије.

 • Колико кошта цена смештаја у Дому?

  Цена смештаја у Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ почев од 01.02.2024.године износи 36.179,00 динара месечна цена услуге, а  1.167.06 динара дневна цена услуге.
  Цену смештаја је одредило ресорно Министарство решењем.

 • Да ли су кориснику обезбеђена средства за личне потребе у оквиру цене смештаја?

  Сваки корисник на домском смештају има права на законом прописан џепарац, који се добија на месечном нивоу, а чија висина варира у зависности од начина финансирања смештаја. Висина џепарца одређује се Решењем о смештају надлежног Центра. Поред ових средстава, сродници и други заинтересовани могу свом сроднику упутити додатна новчана средства поштанском упутницом или личном уплатом, или на неки други начин.

 • Шта је потребно понети за смештај у дом?

  Потребно је понети личне ствари корисника – гардеробу, обућу, прибор за личну хигијену, као и ствари које би корисник волео да настави да употребљава у дому (мобилни телефон, радио и сл.). Такође, с обзиром на то да ће корисник џепарац који му припада добити тек за око месец дана, потребно је обезбедити новац за личне потребе који ће до тада трошити, за набавку цигарета, кафе, додатне хране и сл. Такође, потребно је понети и оригиналну документацију.

 • На који начин корисник располаже новцем у дому?

  Већина корисника лишена је пословне способности па је за начин располагања новцем потребна сагласност старатеља. Међутим, с обзиром на то да велики број корисника добро располаже новцем, посебно мањим свотама, они уз сагласност старатеља одређене суме новца подижу на руке и троше по свом нахођењу или уз договор са стручним радницима дома који им пружају подршку око потрошње. Особе које имају потешкоћа са увиђањем вредности новца или планирањем потрошње, новац троше на домској кантини.

 • Имам сродника/пријатеља који је смештен у дому. Како му могу послати нешто новца или пакет?

  Новац можете послати поштанском упутницом, на којој ћете навести име корисника, име установе и адресу. Пакет можете адресирати на исти начин.

  Адреса за пошиљке је: Дом за душевно оболела лица „Чуруг“, Краља Петра Првог бр.1, 21238 Чуруг

 • Кориснику је одобрена једнократна новчана помоћ. На који начин финансијска служба Центра за социјални рад може извршити уплату?

  Уплата једнократне новчане помоћи може се извршити на текући рачун 840-456667-58. Потребно је да се у позив на број упише ЈМБГ корисника за кога је помоћ одобрена, као и да се дому достави Решење по којем је признато право на једнократну новчану помоћ.

 • Да ли постоји одређено време за посете корисницима?

  Посете је могуће реализовати сваког дана у недељи, током целог дана, осим у касним вечерњим сатима. Уколико желите да овом приликом поразговарате са стручним радницима дома, најбоље је да посету планирате за радни дан, од 7 до 14 часова.

 • Волео бих да свог сродника или пријатеља одведем на продужени викенд. Каква је процедура?

  Одласци на викенд у породицу или код пријатеља увек су добродошли. Да би се викенд организовао, потребно је пар дана пре планираног термина одласка обавестити стручног радника Дома, како би се испитала жеља корисника везано за одлазак на викенд, добило мишљење надлежних лекара везано за актуелно психо-физичко фунскционисање, те прибавила сагласност старатеља уколико је корисник лишен пословне способности.

 • Да ли могу да донирам одећу или обућу корисницима Дома?

  Да, донације ове врсте су увек добродошле, с обзиром на то да је велики број наших корисника озбиљно материјално угрожен или потиче из материјално угрожених породица. Наравно, важно је да гардероба и обућа буду одговарајуће за одрасле особе, очуване и опране. Донацију ове врсте можете најавити телефоном.

 • Како могу да помогнем?

  На побољшање квалитета живота корисника можете утицати на више начина. Прво што пада на памет је свакако путем новчане помоћи, коју можете уплатити на текући рачун 840-456667-58 наводећи као сврху уплате донација. Међутим, и други видови донација су добродошли. Гардероба и обућа су увек потребни, али и разна опрема која може побољшати услове за живот корисницима, као и која може служити за активацију корисника – друштвене игре, справе за забаву и рекреацију, радионичарски материјал и сл. Такође, можете издвојити и неко време и добру вољу те провести пар сати у дружењу са нашим корисницима, посетити их или позвати на дружење. Отворени смо и за све видове сарадње са другим установама и невладиним организацијама, као и за сарадњу са свима који би представили или укључили наше кориснике у свој програм или активности. За више информација о начинима како можете помоћи, обратите се директору или стручним радницима Дома на телефоне који су наведени у контакт секцији.

 • Какве су собе у дому?

  Собе за смештај корисника су најчешће петокреветне, али има и вишекреветних. Собе су углавном опремљене орманима у којима корисници могу чувати своје гардеробу и личне ствари.

 • Да ли собе имају свој тоалет?

  Због старости и скучености објеката, собе нажалост немају свој тоалет и купатило. У сваком павиљону постоји заједнички тоалет и купатило.

 • Ко обезбеђује болничко лечење и превоз на исто, уколико се здравствено стање корисника погорша?

  Дом обезбеђује здравствену заштиту кориснику, као и превоз на специјалистичке прегледе и болничко лечење. У случају да је корисник лишен пословне способности, потребна је и сагласност старатеља за хоспитализацију, као и за хируршке и друге интервенције. У случају да су за лечење или прегледе потребна нека додатна новчана средства, стручни радници Дома обратиће се старатељима, сродницима и надлежном Центру за социјални рад.

 • Ако је корисник на болничком лечењу, да ли се раскида Уговор о смештају?

  Уколико је кориснику потребно болничко лечење, не долази до раскида Уговора о смештају. Након завршетка лечења, корисник се враћа на домски смештај.