Najčešća pitanja i odgovori


Dugi niz godina, koliko postojimo, puno ljudi nas je pitalo o uslugama koje pružamo. Trudili smo smo se da svima odgovorimo i kao rezultat toga na ovoj stranici se nalaze najčešće postavljana pitanja sa odgovorima.

Ipak, ukoliko nema onih koje biste nam vi postavili, možete nas pitati putem kontakt forme na kontakt stranici  i trudićemo se da vam što pre odgovorimo.

 • Kako da, za sebe ili svog srodnika, ostvarim pravo na smeštaj u dom?

  Smeštaj u specijalizovane ustanove realizuje se isključivo posredstvom nadležnog Centra za socijalni rad. Potrebno je da se obratite Centru tamo gde Vi ili Vaš srodnik stanujete, te da obrazložite situaciju zbog koje smatrate da je smeštaj u dom potreban oblik zbrinjavanja. Stručni radnici Centra pružiće Vam obaveštenja o potrebnoj dokumentaciji, te ukoliko procene da je domski smeštaj pravo rešenje, posredovaće u proceduri obradom i prosleđivanjem zahteva za prijem ustanovi.

 • Imamo li slobodnih mesta za prijem?

  Dom ima kapacitet od 200 korisnika i taj kapacitet je skoro uvek ispunjen. Do prijema korisnika dolazi sa liste čekanja, tempom koji nije predvidiv jer u najvećoj meri zavisi od prirodnog odliva korisnika.

 • Šta je od dokumentacije potrebno za podnošenje zahteva za smeštaj u dom?

  Za podnošenje zahteva za smeštaj u Dom je, pored lične dokumentacije potencijalnog korisnika (Izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo, fotokopija lične karte, fotokopija zdravstvene knjižice i sl.), potrebno dostaviti i medicinsku dokumentaciju, kako onu koja se tiče psihijatrijskih smetnji (nalazi i mišljenja psihijatra, otpusne liste iz bolnice), tako i onu koja se tiče opšteg zdravstvenog stanja (laboratorijske analize, testovi na zarazne bolesti, rtg pluća i sl.). Pored ove dokumentacije, potrebni su i nalazi i mišljenja stručnog tima nadležnog Centra za socijalni rad. Potrebno je i dostaviti saglasnost korisnika, ili njegovog staratelja (ukoliko je lišen poslovne sposobnosti), za smeštaj u Dom. Listu kompletne dokumentacije potrebne za smeštaj možete naći ovde. Pri prijemu je potrebno dostaviti originalnu dokumentaciju.

 • Ko plaća domski smeštaj?

  Način finansiranja domskog smeštaja određuje Rešenjem o smeštaju nadležni Centar za socijalni rad. Finansiranje se može vršiti delimično ili u potpunosti iz sredstava korisnika, srodnika, ili trećeg lica, te iz budžeta Republike Srbije.

 • Koliko košta cena smeštaja u Domu?

  Cena smeštaja u Domu za duševno obolela lica „Čurug“ počev od 01.02.2024.godine iznosi 36.179,00 dinara mesečna cena usluge, a  1.167.06 dinara dnevna cena usluge.
  Cenu smeštaja je odredilo resorno Ministarstvo rešenjem.

 • Da li su korisniku obezbeđena sredstva za lične potrebe u okviru cene smeštaja?

  Svaki korisnik na domskom smeštaju ima prava na zakonom propisan džeparac, koji se dobija na mesečnom nivou, a čija visina varira u zavisnosti od načina finansiranja smeštaja. Visina džeparca određuje se Rešenjem o smeštaju nadležnog Centra. Pored ovih sredstava, srodnici i drugi zainteresovani mogu svom srodniku uputiti dodatna novčana sredstva poštanskom uputnicom ili ličnom uplatom, ili na neki drugi način.

 • Šta je potrebno poneti za smeštaj u dom?

  Potrebno je poneti lične stvari korisnika – garderobu, obuću, pribor za ličnu higijenu, kao i stvari koje bi korisnik voleo da nastavi da upotrebljava u domu (mobilni telefon, radio i sl.). Takođe, s obzirom na to da će korisnik džeparac koji mu pripada dobiti tek za oko mesec dana, potrebno je obezbediti novac za lične potrebe koji će do tada trošiti, za nabavku cigareta, kafe, dodatne hrane i sl. Takođe, potrebno je poneti i originalnu dokumentaciju.

 • Na koji način korisnik raspolaže novcem u domu?

  Većina korisnika lišena je poslovne sposobnosti pa je za način raspolaganja novcem potrebna saglasnost staratelja. Međutim, s obzirom na to da veliki broj korisnika dobro raspolaže novcem, posebno manjim svotama, oni uz saglasnost staratelja određene sume novca podižu na ruke i troše po svom nahođenju ili uz dogovor sa stručnim radnicima doma koji im pružaju podršku oko potrošnje. Osobe koje imaju poteškoća sa uviđanjem vrednosti novca ili planiranjem potrošnje, novac troše na domskoj kantini.

 • Imam srodnika/prijatelja koji je smešten u domu. Kako mu mogu poslati nešto novca ili paket?

  Novac možete poslati poštanskom uputnicom, na kojoj ćete navesti ime korisnika, ime ustanove i adresu. Paket možete adresirati na isti način.

  Adresa za pošiljke je: Dom za duševno obolela lica „Čurug“, Kralja Petra Prvog br.1, 21238 Čurug

 • Korisniku je odobrena jednokratna novčana pomoć. Na koji način finansijska služba Centra za socijalni rad može izvršiti uplatu?

  Uplata jednokratne novčane pomoći može se izvršiti na tekući račun 840-456667-58. Potrebno je da se u poziv na broj upiše JMBG korisnika za koga je pomoć odobrena, kao i da se domu dostavi Rešenje po kojem je priznato pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

 • Da li postoji određeno vreme za posete korisnicima?

  Posete je moguće realizovati svakog dana u nedelji, tokom celog dana, osim u kasnim večernjim satima. Ukoliko želite da ovom prilikom porazgovarate sa stručnim radnicima doma, najbolje je da posetu planirate za radni dan, od 7 do 14 časova.

 • Voleo bih da svog srodnika ili prijatelja odvedem na produženi vikend. Kakva je procedura?

  Odlasci na vikend u porodicu ili kod prijatelja uvek su dobrodošli. Da bi se vikend organizovao, potrebno je par dana pre planiranog termina odlaska obavestiti stručnog radnika Doma, kako bi se ispitala želja korisnika vezano za odlazak na vikend, dobilo mišljenje nadležnih lekara vezano za aktuelno psiho-fizičko funskcionisanje, te pribavila saglasnost staratelja ukoliko je korisnik lišen poslovne sposobnosti.

 • Da li mogu da doniram odeću ili obuću korisnicima Doma?

  Da, donacije ove vrste su uvek dobrodošle, s obzirom na to da je veliki broj naših korisnika ozbiljno materijalno ugrožen ili potiče iz materijalno ugroženih porodica. Naravno, važno je da garderoba i obuća budu odgovarajuće za odrasle osobe, očuvane i oprane. Donaciju ove vrste možete najaviti telefonom.

 • Kako mogu da pomognem?

  Na poboljšanje kvaliteta života korisnika možete uticati na više načina. Prvo što pada na pamet je svakako putem novčane pomoći, koju možete uplatiti na tekući račun 840-456667-58 navodeći kao svrhu uplate donacija. Međutim, i drugi vidovi donacija su dobrodošli. Garderoba i obuća su uvek potrebni, ali i razna oprema koja može poboljšati uslove za život korisnicima, kao i koja može služiti za aktivaciju korisnika – društvene igre, sprave za zabavu i rekreaciju, radioničarski materijal i sl. Takođe, možete izdvojiti i neko vreme i dobru volju te provesti par sati u druženju sa našim korisnicima, posetiti ih ili pozvati na druženje. Otvoreni smo i za sve vidove saradnje sa drugim ustanovama i nevladinim organizacijama, kao i za saradnju sa svima koji bi predstavili ili uključili naše korisnike u svoj program ili aktivnosti. Za više informacija o načinima kako možete pomoći, obratite se direktoru ili stručnim radnicima Doma na telefone koji su navedeni u kontakt sekciji.

 • Kakve su sobe u domu?

  Sobe za smeštaj korisnika su najčešće petokrevetne, ali ima i višekrevetnih. Sobe su uglavnom opremljene ormanima u kojima korisnici mogu čuvati svoje garderobu i lične stvari.

 • Da li sobe imaju svoj toalet?

  Zbog starosti i skučenosti objekata, sobe nažalost nemaju svoj toalet i kupatilo. U svakom paviljonu postoji zajednički toalet i kupatilo.

 • Ko obezbeđuje bolničko lečenje i prevoz na isto, ukoliko se zdravstveno stanje korisnika pogorša?

  Dom obezbeđuje zdravstvenu zaštitu korisniku, kao i prevoz na specijalističke preglede i bolničko lečenje. U slučaju da je korisnik lišen poslovne sposobnosti, potrebna je i saglasnost staratelja za hospitalizaciju, kao i za hirurške i druge intervencije. U slučaju da su za lečenje ili preglede potrebna neka dodatna novčana sredstva, stručni radnici Doma obratiće se starateljima, srodnicima i nadležnom Centru za socijalni rad.

 • Ako je korisnik na bolničkom lečenju, da li se raskida Ugovor o smeštaju?

  Ukoliko je korisniku potrebno bolničko lečenje, ne dolazi do raskida Ugovora o smeštaju. Nakon završetka lečenja, korisnik se vraća na domski smeštaj.