Дом за душевно оболела лица „Чуруг“


Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ је установа социјалне заштите која већ дужи низ година пружа услуге домског смештаја, а од 2014. године развија и пружа услугу становање уз подршку особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становање уз подршку.

Налази се на самом уласку у место Чуруг, на територији Општине Жабаљ. Установа, у складу са Законом о социјалној заштити обезбеђује становање и задовољење основних животних потреба корисника, као и здравствену заштиту.

Дом некада

Дом „Чуруг“ основан је 06. маја 1955. године одлуком среза Жабаљ, као установа за збрињавање старих лица. Тадашњи назив био је “Дом за старе и пензионере” Чуруг, да би већ првом класификацијом установа социјалне заштите 1968. године био ближе дефинисан као установа за збрињавање покретних и непокретних старих лица који имају психичких потешкоћа. Пар година касније, 1972. год. рађена је нова категоризација са циљем разврставања корисника према категоријама, те су корисници Дома биле одрасле особе са психичким потешкоћама. Године 1990. назив установе се мења у Дом за душевно оболела лица „Чуруг“.

Дом данас

Почетком ове године започети су радови на изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката Дома за душевно оболела лица у Чуругу, што је једна од највећих инвестиција у систему социјалне заштите у нашој земљи вредна више од 920 милиона динара.

Реализацијом овог важног пројекта биће повећан капацитет установе и функционалност објеката, што ће омогућити квалитетнији боравак и негу корисника, као и пружање медицинских услуга и социјалне заштите у складу са прописаним стандардима.

Приликом обиласка градилишта, Председник Покрајинске владе Војводине, Игор Мировић изјавио је: „За две године, када радови на овом великом пројекту буду завршени, више од 200 корисника имаће квалитетне услове за боравак и моћи ћемо да кажемо да смо испунили једну важну обавезу“.