Дом за душевно оболела лица „Чуруг“


Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ је установа социјалне заштите која већ дужи низ година пружа услуге домског смештаја, а од 2014. године развија и пружа услугу становање уз подршку особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становање уз подршку.

Налази се на самом уласку у место Чуруг, на територији Општине Жабаљ. Установа, у складу са Законом о социјалној заштити обезбеђује становање и задовољење основних животних потреба корисника, као и здравствену заштиту.

Дом некада

Дом „Чуруг“ основан је 06. маја 1955. године одлуком среза Жабаљ, као установа за збрињавање старих лица. Тадашњи назив био је “Дом за старе и пензионере” Чуруг, да би већ првом класификацијом установа социјалне заштите 1968. године био ближе дефинисан као установа за збрињавање покретних и непокретних старих лица који имају психичких потешкоћа. Пар година касније, 1972. год. рађена је нова категоризација са циљем разврставања корисника према категоријама, те су корисници Дома биле одрасле особе са психичким потешкоћама. Године 1990. назив установе се мења у Дом за душевно оболела лица „Чуруг“.

Дом данас

Децембра 2014. године Дом „Чуруг“ проглашен је Одлуком надлежног Министарства за пилот установу у процесу трансформације, те у складу са овом Одлуком ради и на развоју услуга у заједници.

Дом „Чуруг“ у потпуности је усмерен ка побољшању квалитета живота корисника којима услуге пружа, како у институционалној тако и у ванинституционалној заштити. Запослени установе дају свој максимум да се корисницима пружи адекватна услуга у складу са њиховим потребама, жељама и интересовањима. Велике наде полажу се и у могућности развоја услуга у заједници како би се постојећи корисници у што већој мери укључили у локалну заједницу, а људи са психичким сметњама који већ живе на територије Општине Жабаљ и шире, добили услуге по својој мери, у својим домовима.