Питања и одговори

 • Ко плаћа домски смештај?

  Начин финансирања домског смештаја одређује Решењем о смештају надлежни Центар за социјални рад. Финансирање се може вршити делимично или у потпуности из средстава корисника, сродника, или трећег лица, те из буџета Републике Србије.

 • Колика је цена смештаја?

  Cena smeštaja u Domu za duševno obolela lica „Čurug“ počev od 01.02.2024.godine iznosi 36.179,00 dinara mesečna cena usluge, a  1.167.06 dinara dnevna cena usluge.
  Cenu smeštaja je odredilo resorno Ministarstvo rešenjem.

 • Како да, за себе или свог сродника, остварим право на смештај у дом?

  Смештај у специјализоване установе реализује се искључиво посредством надлежног Центра за социјални рад. Потребно је да се обратите Центру тамо где Ви или Ваш сродник станујете, те да образложите ситуацију због које сматрате да је смештај у дом потребан облик збрињавања. Стручни радници Центра пружиће Вам обавештења о потребној документацији, те уколико процене да је домски смештај право решење, посредоваће у процедури обрадом и прослеђивањем захтева за пријем установи.

 • Имамо ли слободних места за пријем?

  Дом има капацитет од 200 корисника и тај капацитет је скоро увек испуњен. До пријема корисника долази са листе чекања, темпом који није предвидив јер у највећој мери зависи од природног одлива корисника.

 • Да ли постоји одређено време за посете корисницима?

  Посете је могуће реализовати сваког дана у недељи, током целог дана, осим у касним вечерњим сатима. Уколико желите да овом приликом поразговарате са стручним радницима дома, најбоље је да посету планирате за радни дан, од 7 до 14 часова.

 • Да ли постоји листа чекања за смештај у дом?

  Пријеме није могуће реализовати одмах по добијању позитивне одлуке о смештају. За смештај у нашем дому постоји листа чекања, али се упражњени капацитети не могу планирати јер у највећој мери зависе од природног одлива.

 • Како могу да помогнем?

  На побољшање квалитета живота корисника можете утицати на више начина. Прво што пада на памет је свакако путем новчане помоћи, коју можете уплатити на текући рачун 840-456667-58 наводећи као сврху уплате донација. Међутим, и други видови донација су добродошли. Гардероба и обућа су увек потребни, али и разна опрема која може побољшати услове за живот корисницима, као и која може служити за активацију корисника – друштвене игре, справе за забаву и рекреацију, радионичарски материјал и сл. Такође, можете издвојити и неко време и добру вољу те провести пар сати у дружењу са нашим корисницима, посетити их или позвати на дружење. Отворени смо и за све видове сарадње са другим установама и невладиним организацијама, као и за сарадњу са свима који би представили или укључили наше кориснике у свој програм или активности. За више информација о начинима како можете помоћи, обратите се директору или стручним радницима Дома на телефоне који су наведени у контакт секцији.

 • Шта је од документације потребно за подношење захтева за смештај у дом?

  За подношење захтева за смештај у Дом је, поред личне документације потенцијалног корисника (Извод из матичне књиге рођених, држављанство, фотокопија личне карте, фотокопија здравствене књижице и сл.), потребно доставити и медицинску документацију, како ону која се тиче психијатријских сметњи (налази и мишљења психијатра, отпусне листе из болнице), тако и ону која се тиче општег здравственог стања (лабораторијске анализе, тестови на заразне болести, ртг плућа и сл.). Поред ове документације, потребни су и налази и мишљења стручног тима надлежног Центра за социјални рад. Потребно је и доставити сагласност корисника, или његовог старатеља (уколико је лишен пословне способности), за смештај у Дом. Листу комплетне документације потребне за смештај можете наћи овде. При пријему је потребно доставити оригиналну документацију.

 • На који начин корисник располаже новцем у дому?

  Већина корисника лишена је пословне способности па је за начин располагања новцем потребна сагласност старатеља. Међутим, с обзиром на то да велики број корисника добро располаже новцем, посебно мањим свотама, они уз сагласност старатеља одређене суме новца подижу на руке и троше по свом нахођењу или уз договор са стручним радницима дома који им пружају подршку око потрошње. Особе које имају потешкоћа са увиђањем вредности новца или планирањем потрошње, новац троше на домској кантини.

 • Какве су собе у дому?

  Собе за смештај корисника су најчешће петокреветне, али има и вишекреветних. Собе су углавном опремљене орманима у којима корисници могу чувати своје гардеробу и личне ствари.

Дом Чуруг на друштвеним мрежама