Pitanja i odgovori

 • Ko plaća domski smeštaj?

  Način finansiranja domskog smeštaja određuje Rešenjem o smeštaju nadležni Centar za socijalni rad. Finansiranje se može vršiti delimično ili u potpunosti iz sredstava korisnika, srodnika, ili trećeg lica, te iz budžeta Republike Srbije.

 • Kolika je cena smeštaja?

  Cena smeštaja u Domu za duševno obolela lica „Čurug“ počev od 01.02.2024.godine iznosi 36.179,00 dinara mesečna cena usluge, a  1.167.06 dinara dnevna cena usluge.
  Cenu smeštaja je odredilo resorno Ministarstvo rešenjem.

 • Kako da, za sebe ili svog srodnika, ostvarim pravo na smeštaj u dom?

  Smeštaj u specijalizovane ustanove realizuje se isključivo posredstvom nadležnog Centra za socijalni rad. Potrebno je da se obratite Centru tamo gde Vi ili Vaš srodnik stanujete, te da obrazložite situaciju zbog koje smatrate da je smeštaj u dom potreban oblik zbrinjavanja. Stručni radnici Centra pružiće Vam obaveštenja o potrebnoj dokumentaciji, te ukoliko procene da je domski smeštaj pravo rešenje, posredovaće u proceduri obradom i prosleđivanjem zahteva za prijem ustanovi.

 • Imamo li slobodnih mesta za prijem?

  Dom ima kapacitet od 200 korisnika i taj kapacitet je skoro uvek ispunjen. Do prijema korisnika dolazi sa liste čekanja, tempom koji nije predvidiv jer u najvećoj meri zavisi od prirodnog odliva korisnika.

 • Da li postoji određeno vreme za posete korisnicima?

  Posete je moguće realizovati svakog dana u nedelji, tokom celog dana, osim u kasnim večernjim satima. Ukoliko želite da ovom prilikom porazgovarate sa stručnim radnicima doma, najbolje je da posetu planirate za radni dan, od 7 do 14 časova.

 • Da li postoji lista čekanja za smeštaj u dom?

  Prijeme nije moguće realizovati odmah po dobijanju pozitivne odluke o smeštaju. Za smeštaj u našem domu postoji lista čekanja, ali se upražnjeni kapaciteti ne mogu planirati jer u najvećoj meri zavise od prirodnog odliva.

 • Kako mogu da pomognem?

  Na poboljšanje kvaliteta života korisnika možete uticati na više načina. Prvo što pada na pamet je svakako putem novčane pomoći, koju možete uplatiti na tekući račun 840-456667-58 navodeći kao svrhu uplate donacija. Međutim, i drugi vidovi donacija su dobrodošli. Garderoba i obuća su uvek potrebni, ali i razna oprema koja može poboljšati uslove za život korisnicima, kao i koja može služiti za aktivaciju korisnika – društvene igre, sprave za zabavu i rekreaciju, radioničarski materijal i sl. Takođe, možete izdvojiti i neko vreme i dobru volju te provesti par sati u druženju sa našim korisnicima, posetiti ih ili pozvati na druženje. Otvoreni smo i za sve vidove saradnje sa drugim ustanovama i nevladinim organizacijama, kao i za saradnju sa svima koji bi predstavili ili uključili naše korisnike u svoj program ili aktivnosti. Za više informacija o načinima kako možete pomoći, obratite se direktoru ili stručnim radnicima Doma na telefone koji su navedeni u kontakt sekciji.

 • Šta je od dokumentacije potrebno za podnošenje zahteva za smeštaj u dom?

  Za podnošenje zahteva za smeštaj u Dom je, pored lične dokumentacije potencijalnog korisnika (Izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo, fotokopija lične karte, fotokopija zdravstvene knjižice i sl.), potrebno dostaviti i medicinsku dokumentaciju, kako onu koja se tiče psihijatrijskih smetnji (nalazi i mišljenja psihijatra, otpusne liste iz bolnice), tako i onu koja se tiče opšteg zdravstvenog stanja (laboratorijske analize, testovi na zarazne bolesti, rtg pluća i sl.). Pored ove dokumentacije, potrebni su i nalazi i mišljenja stručnog tima nadležnog Centra za socijalni rad. Potrebno je i dostaviti saglasnost korisnika, ili njegovog staratelja (ukoliko je lišen poslovne sposobnosti), za smeštaj u Dom. Listu kompletne dokumentacije potrebne za smeštaj možete naći ovde. Pri prijemu je potrebno dostaviti originalnu dokumentaciju.

 • Na koji način korisnik raspolaže novcem u domu?

  Većina korisnika lišena je poslovne sposobnosti pa je za način raspolaganja novcem potrebna saglasnost staratelja. Međutim, s obzirom na to da veliki broj korisnika dobro raspolaže novcem, posebno manjim svotama, oni uz saglasnost staratelja određene sume novca podižu na ruke i troše po svom nahođenju ili uz dogovor sa stručnim radnicima doma koji im pružaju podršku oko potrošnje. Osobe koje imaju poteškoća sa uviđanjem vrednosti novca ili planiranjem potrošnje, novac troše na domskoj kantini.

 • Kakve su sobe u domu?

  Sobe za smeštaj korisnika su najčešće petokrevetne, ali ima i višekrevetnih. Sobe su uglavnom opremljene ormanima u kojima korisnici mogu čuvati svoje garderobu i lične stvari.

Dom Čurug na društvenim mrežama