Правилници


 | Size: 133 KB 25. 05. 2023. Захтев за смештај - списак потребне документације  | Size: 225 KB 09. 11. 2022. Извештај о раду установе за 2021. годину  | Size: 383 KB 09. 11. 2022. Програм рада за 2022. годину  | Size: 248 KB 20. 02. 2018. Правилник о заштити података о личности  | Size: 338 KB 20. 02. 2018. Правила о кућном реду  | Size: 406 KB 20. 02. 2018. Основни програм установе Дом за душевно оболела лица Чуруг  | Size: 351 KB 20. 02. 2018. Основни програм установе Дом за душевно оболела лица Чуруг - услуга становање уз подршку  | Size: 603 KB 20. 02. 2018. Опис активности и начин њиховог пружања корисницима Дома за услуге становање уз подршку Душевно оболела лица Чуруг  | Size: 414 KB 20. 02. 2018. Опис активности и начин њиховог пружања корисницима Дома за душевно оболела лица Чуруг  | Size: 355 KB 20. 02. 2018. Одлука о критеријумима за пријем корисника и о начину окончања услуге  | Size: 333 KB 20. 02. 2018. Кућни ред - становање уз подршку  | Size: 899 KB 20. 02. 2018. Елаборат-лиценцирање домски смештај  | Size: 252 KB 20. 02. 2018. Процедура-поштовање права корисника  | Size: 195 KB 20. 02. 2018. Процедура о установљавању листе чекања у дому за душевно оболела лица Чуруг  | Size: 118 KB 20. 02. 2018. Правилник о стручном усавршавању запослених  | Size: 386 KB 20. 02. 2018. Правилник о пријему, процени и планирању у дому за душевно оболела лица чуруг  | Size: 268 KB 20. 02. 2018. Правилник о праву на притужбу  | Size: 738 KB 20. 02. 2018. Правилник о поступку јавне набавке унутар наручиоца  | Size: 252 KB 20. 02. 2018. Правилник о поступању запослених у случају инцидентних догађаја  | Size: 480 KB 20. 02. 2018. Правилник о начину исплате средстава за личне потребе (џепарца)