Јавне набавке


Јавна набавка мале вредности за реконструкцију котларнице

 | Size: 76 KB 30. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору - Поправка и одржавање инсталација централног грејања и котларнице  | Size: 2 MB 25. 09. 2019. Одлука о додели уговора ЈН 9-19  | Size: 113 KB 06. 09. 2019. Позив за подношење понуде - Текуће поправке и одржавање JN 9-19  | Size: 505 KB 06. 09. 2019. Koнкурсна документација -Текуће поправке и одржавање ЈН 9-19  | Size: 59 KB 26. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција котларнице  | Size: 2 MB 18. 07. 2019. Одлука о додели уговора - Реконструкција котларнице  | Size: 254 KB 04. 07. 2019. Измена конкурсне документације 04.07.2019 - Реконструкција котларнице  | Size: 281 KB 04. 07. 2019. Одговор на питање 04.07.2019 - Реконструкција котларнице  | Size: 197 KB 04. 07. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење пријава 04.07.2019 - Реконструкција котларнице  | Size: 197 KB 03. 07. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Реконструкција котларнице  | Size: 154 KB 03. 07. 2019. Измена конкурсне документације - Реконструкција котларнице  | Size: 156 KB 03. 07. 2019. Одговор на питање - Реконструкција котларнице  | Size: 177 KB 01. 07. 2019. Конкурсна документација - Реконструкција котларнице  | Size: 24 KB 01. 07. 2019. Позив за подношење понуда - Реконструкција котларнице

Јавна набавка мале вредности за храну

 | Size: 252 KB 08. 05. 2020. Обавештење о закљученом уговору - Храна 2020.  | Size: 19 KB 07. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору - јавна набавка - Храна  | Size: 28 KB 30. 04. 2019. Oдлука о додели уговора храна  | Size: 19 KB 30. 04. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму  | Size: 26 KB 15. 04. 2019. Одлука о додели оквирног споразума у поступку јавне набавке добара храна  | Size: 260 KB 25. 03. 2019. Одговор на питање у вези са појашњењем конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 219 KB 20. 03. 2019. Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ храна  | Size: 495 KB 20. 03. 2019. Одговор на питање у вези са појашњењем конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 24 KB 13. 03. 2019. Позив за подношење понуде ЈНМВ за храну  | Size: 258 KB 13. 03. 2019. Kонкурсна документација ЈНМВ за храну  | Size: 24 KB 30. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за храна - осим партија 6  | Size: 24 KB 30. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за храна - осим партија 6 (б)  | Size: 25 KB 17. 04. 2018. Oдлука о измени одлуке о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 6  | Size: 25 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 1  | Size: 24 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 2  | Size: 23 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 3  | Size: 23 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 4  | Size: 24 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 5  | Size: 24 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 6  | Size: 23 KB 12. 04. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ храна - партија 7  | Size: 22 KB 23. 03. 2018. Измене конкурсне документације за ЈНМВ храна - након питања 5  | Size: 14 KB 23. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна - питање 5  | Size: 14 KB 23. 03. 2018. Измене конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 14 KB 23. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна - питање 4  | Size: 15 KB 22. 03. 2018. Измене конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 16 KB 22. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна - питање 3  | Size: 17 KB 19. 03. 2018. Измене конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 14 KB 19. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна - питање 1  | Size: 14 KB 19. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна - питање 2  | Size: 14 KB 05. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ храна  | Size: 19 KB 28. 02. 2018. Позив за подношење понуда за ЈНМВ хранa за потребe корисника  | Size: 197 KB 28. 02. 2018. Конкурсна документација за ЈНМВ хранa за потребe корисника

Јавна набавка мале вредности за електричну енергију

 | Size: 47 KB 11. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору - Електрична енергија  | Size: 71 KB 02. 03. 2020. Одлука о додели уговора - Електрична енергија ЈН 02-20, ЈН 01-20  | Size: 107 KB 19. 02. 2020. Позив за подношење понуде - Електрична енергија ЈН 2-20 , ЈНМВ 1  | Size: 522 KB 19. 02. 2020. Конкурсна документација - Електрична енергија ЈН 2-20 , ЈНМВ 1  | Size: 18 KB 11. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ електрична енергија март 2019  | Size: 23 KB 04. 03. 2019. Oдлука о додели уговора ЈНМВ електрична енергија  | Size: 203 KB 22. 02. 2019. Продужење рока за подношење пријава за ЈНМВ електрична енергија  | Size: 53 KB 22. 02. 2019. Измене конкурсне документације за ЈНМВ електрична енергија  | Size: 24 KB 19. 02. 2019. Позив за подношење понуде - набавка јавних добара за електричну енергију  | Size: 178 KB 19. 02. 2019. Kонкурсна документација - набавка јавних добара за електричну енергију  | Size: 17 KB 26. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за електричну енергију  | Size: 23 KB 01. 03. 2018. Oдлука о додели уговора за ЈНМВ за електричну енергију  | Size: 172 KB 20. 02. 2018. Конкурсна документација - набавка јавних добара за електричну енергију  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Позив за подношење понуде - набавка јавних добара за електричну енергију

Јавна набавка мале вредности за средства за хигијену

 | Size: 65 KB 11. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору - Средства за хигијену  | Size: 28 KB 11. 03. 2019. Oдлука о додели уговора ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 18 KB 11. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 18 KB 11. 03. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 26 KB 26. 02. 2019. Одлука о додели оквирног споразума ЈНМВ средства за хигијену  | Size: 244 KB 14. 02. 2019. Kонкурсна документација за ЈНМВ за хигијену  | Size: 24 KB 14. 02. 2019. Позив за подношење понуде ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 26 KB 14. 02. 2019. Одлука о покретању ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 17 KB 19. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за средства за хигијену  | Size: 25 KB 12. 03. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ средства за хигијену  | Size: 24 KB 01. 03. 2018. Позив за подношење понуда за ЈНМВ за хигијену  | Size: 169 KB 01. 03. 2018. Конкурсна документација за ЈНМВ за хигијену  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ средства за хигијену (15. јануар 2018.)  | Size: 246 KB 20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда пријава за ЈНМВ хигијена (05. јануар 2018.)  | Size: 15 KB 20. 02. 2018. Измене конкурсне документације средства за хигијену (05. јануар 2018.)  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Позив за подношење понуде ЈНМВ за средства за хигијену (04. јануар 2018.)  | Size: 164 KB 20. 02. 2018. Конкурсна документација средства за хигијену (04. јануар 2018.)

Јавна набавка мале вредности за лекове и медицинска средства

 | Size: 67 KB 11. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору - Лекови и медицинска средства  | Size: 18 KB 05. 03. 2019. Обавештење о закљученим уговорима ЈНМВ лекови и медицинска средства  | Size: 18 KB 05. 03. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈНМВ лекови и медицинска средства  | Size: 26 KB 05. 03. 2019. Одлука о додели уговора партија 1 лекови  | Size: 26 KB 05. 03. 2019. Oдлука о додели уговора партија 2 ЈНМВ медицинска средства  | Size: 29 KB 22. 02. 2019. Oдлука о закључењу оквирног споразума ЈНМВ лекови и медицинска средства  | Size: 23 KB 11. 02. 2019. Измене конкурсне документације за подношење понуда ЈНМВ за лекови и медицински материјал  | Size: 195 KB 11. 02. 2019. Продужење рокова за подношење понуда ЈНМВ за лекови и медицинска средства  | Size: 223 KB 08. 02. 2019. Kонкурсна документација за подношење понуде ЈНМВ за лекове и санитетски материјал  | Size: 24 KB 08. 02. 2019. Позив за подношење понуде ЈНМВ за лекове и санитетски материјал  | Size: 18 KB 27. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за медицинска средства - партија 2  | Size: 18 KB 27. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за лекови - партија 1  | Size: 24 KB 16. 03. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ лекови и медицинска средства - партија 2 медицинска средства  | Size: 24 KB 16. 03. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ лекови и медицинска средства - партија 1 лекови  | Size: 14 KB 06. 03. 2018. Одговор на питање- захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ за лекови и медицинска средства 06 март 2018  | Size: 15 KB 06. 03. 2018. Измене конкурсне документације за подношење понуда ЈНМВ за лекови и медицинска средства  | Size: 201 KB 06. 03. 2018. Продужење рокова за подношење понуда ЈНМВ за лекови и медицинска средства  | Size: 24 KB 05. 03. 2018. Позив за подношење понуде ЈНМВ за лекови и медицинска средства по партијама на одређено време до 2 месецa  | Size: 156 KB 05. 03. 2018. Конкурсна документација за ЈНМВ за лекови и медицинска средства по партијама  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ лекови и медицинска средства - партија 2 медицинска средства (22. јануар 2018.)  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ лекови и медицинскас редства - партија 1 лекови (22. јануар 2018.)  | Size: 17 KB 20. 02. 2018. Измене конкурсне документације за ЈНМВ лекови и медицинска средства (11. јануар 2018.)  | Size: 14 KB 20. 02. 2018. Одговор на питање yа ЈНМВ лекови и медицинска средства 1 (11. јануар 2018.)  | Size: 228 KB 20. 02. 2018. Продужење рока за ЈНМВ лекови и медицинска средства (11. јануар 2018.)  | Size: 237 KB 20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда пријава ЈНМВ за лекови и медицинска средства (05. јануар 2018.)  | Size: 14 KB 20. 02. 2018. Измене конкурсне документације ЈНМВ за лекови и медицинска средства (05. јануар 2018.)  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Позив за подношење понуде ЈНМВ за средства за лекове (04. јануар 2018.)

Јавна набавка мале вредности за гориво

 | Size: 60 KB 11. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору - Гориво  | Size: 27 KB 04. 03. 2019. Одлука о додели уговора ЈНМВ гориво  | Size: 17 KB 04. 03. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈНМВ гориво  | Size: 18 KB 04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ горивo  | Size: 27 KB 21. 02. 2019. Одлука о закључењу оквирног споразума ЈНМВ за гориво  | Size: 215 KB 11. 02. 2019. Продужење рока за подношење понуда за ЈНМВ за гориво  | Size: 18 KB 11. 02. 2019. Исправка конкурсне документације за подношење понуда за ЈНМВ за гориво  | Size: 163 KB 06. 02. 2019. Конкурсна документација за ЈНМВ за гориво  | Size: 24 KB 06. 02. 2019. Позив за подношење понуда за ЈНМВ за гориво  | Size: 18 KB 19. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за гориво  | Size: 136 KB 23. 02. 2018. Конкурсна документација за ЈНМВ за гориво  | Size: 24 KB 23. 02. 2018. Позив за подношење понуда за ЈНМВ за гориво  | Size: 17 KB 20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ за гориво (29. јануар 2018.)  | Size: 28 KB 20. 02. 2018. Одлука о додели уговора ЈНМВ гориво (22. јануар 2018.)  | Size: 23 KB 20. 02. 2018. Измене конкурсне документације ЈНМВ за гориво (08. јануар 2018.)  | Size: 16 KB 20. 02. 2018. Одговор на питање - Захтев за појашњење конкурсне документације ЈНМВ за гориво (08. јануар 2018.)  | Size: 237 KB 20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда пријава за ЈНМВ за гориво (08. јануар 2018.)  | Size: 220 KB 20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуд апријава ЈНМВ за гориво (05. јануар 2018.)  | Size: 15 KB 20. 02. 2018. Измене конкурсне документације ЈНМВ за гориво (05. јануар 2018.)  | Size: 138 KB 20. 02. 2018. Конкурсна документација ЈНМВ за гориво (04. јануар 2018.)  | Size: 24 KB 20. 02. 2018. Позив за подношење понуда за ЈНМВ за гориво (04. јануар 2018.)

Јавна набавка мале вредности за расхладну комору

 | Size: 17 KB 18. 12. 2018. Обавештење о закљученом Уговору - ЈНМВ за расхладну комору  | Size: 25 KB 17. 12. 2018. Одлука о додели уговора - ЈНМВ расхладна комора  | Size: 15 KB 06. 12. 2018. Одговор на питање - захтев за додатно појашњење конкурсне документације за ЈНМВ расхладна комора - питање 1  | Size: 138 KB 04. 12. 2018. Kонкурсна документација - ЈНМВ расхладна комора  | Size: 24 KB 04. 12. 2018. Позив за подношење понуде - ЈНМВ расхладна комора  | Size: 22 KB 04. 12. 2018. Одлука о покретању јавне набавке - ЈНМВ расхладна комора  | Size: 249 KB 13. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности добара расхладна комора  | Size: 18 KB 06. 06. 2018. Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности добара расхладна комора  | Size: 136 KB 31. 05. 2018. Конкурсна документација - набавка јавних добара за расхладну комору  | Size: 24 KB 31. 05. 2018. Позив за подношење понуде - набавка јавних добара за расхладну комору